Apie projektą

Kūrybos – komunikacijos – rekreacijos erdvė visiems!

2016 m. birželio 18 d. Vilniaus universiteto Komunikacijos fakultetas švenčia savo 25–metį. Šiuo projektu siekiame prasmingai paminėti šią datą – sutvarkyti pievą šalia Komunikacijos fakulteto Saulėtekyje (I rūmai), sukurti erdvę, kurioje VU bendruomenės nariai galėtų bendrauti, ilsėtis, mokytis, dirbti, skaityti viešas paskaitas ir rengti renginius.

Komunikacijos parkelio vizija

Komunikacijos parkelio vieta – tai maždaug 100 m2 erdvė šalia fakulteto, kurioje auga atminimo ąžuolai, tačiau šiuo metu ji atrodo gana liūdnai – apleista, nykstanti pieva, keletas medelių ir pilkas betoninis objektas (buvusi ventiliacinė šachta). Sieksime pakeisti šį vaizdą ir sukurti parkelį, turintį išliekamąją vertę. Stengsimės kokybiškai jį suprojektuoti ir įrengti – paruošti žemę, nupirkti želdinius, dangą, lauko baldus ir kitą inventorių (apšvietimui ir t. t.). Įrengsime nedidelį takelį, atskiriantį parkelį nuo aplinkinės erdvės. Taip pat perdažysime betoninį objektą patraukliomis spalvomis. Įvertinę jo saugumą, patvarumą ir panaudojimo galimybes, sieksime, kad jis galėtų pasitarnauti kaip pakyla/scena renginiams ar viešoms paskaitoms.

Projekto tikslai:

  • Įprasminti universitetui svarbias datas – Komunikacijos fakulteto 25–metį;
  • Sutvarkyti universiteto aplinką, efektyviai išnaudoti apleistas erdves, paverčiant jas patraukliomis ir naudingomis;
  • Suburti ir vienyti VU bendruomenės narius;
  • Prisidėti prie šiuolaikiško Vilniaus universiteto įvaizdžio kūrimo.

Numatomas projekto rezultatas

Projektą sieksime įgyvendinti iki š. m. birželio 18 d. – šią dieną surengsime parkelio atidarymo šventę ir 25 metų jubiliejaus paminėjimą.

Naujienos